Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurskonsepter/kursoversikt

kurstyper - formål

Kurs næringslivet 

kurs offentlig sektor/kommuner

 

kursprogram mestring

kurstilbud offentlig sektor/kommuner

 

 

P

 

Påmelding

 

Kurs..................................................................

 

Kurssted...........................................................

 

Dato.................................

 

 

 

Navn på deltaker(e)............................................

 

.............................................................................

 

.............................................................................

 

..............................................................................

 

 

Kontaktperson.....................................................

 

Faktura sendes til.................................................

 

Adresse.................................................................

 

...............................................................................

 

Telefon......................................

 

Mailadresse...........................................................

 

 

Informasjon - merknader:

 

 

Send til: jobo@personutvikling.no

 

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    

     Hjelper mennesker og organisasjoner til å
mestre og lykkes