Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurskonsepter

Trykk "hjem" for kursoversikt

 

Kontakt oss

 

Jobo Personutvikling        Organisasjonsnr. 948 801 264

Postadresse:
Haugjordet 8                       Bankgironr.: 1607.55.59147

1336 Sandvika

 

Daglig leder og kursansvarlig:
Telefon Einar Kåre Johnsen

95 07 79 73

E-post: jobo@personutvikling.no
              joboper2@combitel.no

 

Kurssenter:
Kirkeveien 59 A,

Haslum i Bærum

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    

  Hjelper mennesker og organisasjoner til å mestre

 og lykkes