Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurskonsepter

Trykk "hjem" for kursoversikt

 

Hva er stress?
Stress er en ubalanse mellom de utfordringer/påkjenninger en person utsettes for og den kompetanse/evne personen har til å mestre utfordringen.
Når utfordringen/påkjenningen er større enn mestringskompetansen, evnen til å mestre utfordringen,

oppstår det stress. Situasjonen tolkes som en trussel og oppleves som angst, uro, frustrasjoner, påkjenning, negative følelser og fysisk spenning.

 

Overlevelsesmekanisme

Stress er en overlevelsesmekanisme som har eksistert siden tidenes morgen. Når våre forfedre stod overfor ville dyr, eller lignende, så var det en nødsituasjon. Kroppen måtte settes i alarmberedskap. For å overleve måtte mennesket settes i stand til å kjempe eller flykte.

De samme reaksjoner gjelder også i dag.

Det moderne menneskets utfordringer er imidlertid ikke ville dyr, men andre faktorer som f.eks. , økte krav, konkurranse, omstillinger, nedskjæringer, tidsklemme, usikkerhet m.h.t.  jobb, økonomi,

utfordringer i privatlivet osv.

 

Endringer med for lav kompetanse - en kraftig stressfaktor

Krav om endringer, kostnadskutt, konkurransepress, fare for oppsigelser osv. er sterke stressfaktorer som kan sette i gang ubevisste stressreaksjoner som fører til endringsangst, frykt

og stressreaksjoner.

Dersom ledernes og medarbeidernes endrings- og mestringskompetanse ikke er god nok, og organisasjonen ikke er fleksibel nok, så kan de ytre kravene føre til en kraftig økning av stressnivået i organisasjonen både på leder- og medarbeidernivå.

Dette kan føre organisasjonen inn i en ond og selvforsterkende stress-spiral med frustrasjoner, uro, forvarsmekanismer, motstand, motarbeidelse, negativitet, sinne, kommunikasjons- og samarbeidsproblemer, konflikter osv.

Energinivået i organisasjonen vil synke, med økt fravær en naturlig konsekvens.

Dette kan igjen føre til ytterligere stress i organisasjonen.

Presset på de gjenværende medarbeidere og ledere tiltar og situasjonen forverres ytterligere.
Man er inne i ond selvforsterkende stress-spiral som kan være vanskelig å komme ut av og som kan føre til at organisasjonen ikke makter å gjennomføre de nødvendige endringstiltak som gjør den bærekraftig.

 

Positivt stress

Stress er uunngåelig i dagens endringssamfunn, og nødvendig. Gjennom å mestre utfordringer vokser vi og utvikler oss. Det er når utfordringene blir for store i forhold til endrings- og mestringskompetansen, og varer for lenge, at det blir negativt. 

Hvis organisasjonen selv tar initiativet til endring og har styringen, så kan man øke mestringskompetansen og foreta gradvise organisatoriske endringer og gradvise resultatforbedringer, i et tempo som medarbeiderne (og lederne) er i stand til å mestre.

Hvis man imidlertid venter med å sette i gang en uunngåelig endringsprosess til man f.eks. må foreta store kostnadskutt og/eller foreta store endringer på kort tid, kan stressnivået bli svært høyt og prosessen meget smertefull.

 

Jobo-modellen
Jobos utviklingsmodell, med tilhørende kurser, hjelper enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner til å mestre konkurranse, utfordringer og endringer og bygge opp bærekraftige organisasjoner.

Kursene tar sikte på å tilføre organisasjonen  kompetanse, deriblant utviklings- og mestringskompetanse, både på ledernivå og medarbeidernivå, slik at ledere og medarbeidere blir bedre i stand til å kommunisere, samarbeide og mestre utfordringene.

 

Merk!
Det er ikke situasjonen i seg selv som som skaper stressreaksjoner, men hvordan vi oppfatter/tolker den. Hvis endrings-/mestringskompetansen er tilstrekkelig høy kan situasjonen tolkes som en MULIGHET, i stedenfor en trussel. Dermed kan utfordringene/stressfaktorene, i steden for å være helsenedbrytende, bli en motiverende drivkraft i utviklingen -
en helsefremmende suksessfaktor.

 

Jobos utviklingsmodell og kurser tar sikte på å bidra til dette.

 

 

Jobo Personutvikling:
En viktig samarbeidspartner som hjelper enkeltmennesker og

organisasjoner til å mestre og lykkes

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    Hjelper mennesker og   

  organisasjoner til å mestre

              og lykkes