Om firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

 

    Kurskonsepter
Trykk på "hjem" for oversikt

 

Einar Kåre Johnsen

Einar Kåre Johnsen er innehaver og daglig leder av Jobo Personutvikling. Han har i sitt liv

hatt et utstrakt fokus på endring, utvikling, ikke minst utvikling av seg selv.
Siden 1990 har han gjennom Jobo Personutvikling, drevet kurs– og kompetanseutvikling

innen ledelse, person– og organisasjonsutvikling, service, kommunikasjon m.m.

 

Historikk
1973 - 1990

Innehaver av eget renholds-/miljøservicefirma.


1980 til 1990
Leder for Miljøbedriftenes Serviceorganisasjon, en organisasjon for renholds–/ miljøservicebedrifter

som hadde inneklima/innemiljø i fokus.
Gjennom organisasjonen drev han  utstrakt kursvirksomhet innen ledelse, service, organisasjonsutvikling,

holdninger, inneklima/innemiljø, renholdsfaglige temaer m.v.

 

Fra 1990 - og frem til i dag:
Person- og organisasjonsutvikling gjennom eget firma, Jobo Personutvikling.
Hovedfokus: Nytenkning, utvikling, omstilling, utvikling av bærekraftige-, lærende- og verdibaserte

organisasjoner, stressmestring, motivasjon, ledelse, kommunikasjon, samarbeid, service m.m.
Utvikling av offentlige renholdsorganisasjoner fra tradisjonelle renholdsorganisasjoner til lærende-,              innovative miljøserviceorganisasjoner.

 

Johnsen er delvis autodidakt (selvlært), men har bak seg deltakelse på et stort antall kurs og                      selvutviklingsgrupper, i tillegg til utdanning i psykodrama, selvstudier og egenutvikling:

    

Examen Philosophicum ved Universitet i Oslo.
2 -årig grunnutdannelse i psykodrama.
1 - årig utdannelse Dans, bevegelse og teater.
Stort antall kurs og selvstudier med temaer innen felter som:                                                                                                                                                                                      Kognitiv psykologi, positiv psykologi, bruk hjernen bedre, positiv tenkning, mind -maps (hukommelseskart),      frykt- og stressmestring, helhetstenkning, sosiodrama, dramaterapi, billedterapi, tankefeltterapi, kreativ visualisering, ledelse, kommunikasjon, service,  organisasjonsutvikling m.v.

 


 

Jobo Personutvikling:
En viktig samarbeidspartner som hjelper enkeltmennesker og

organisasjoner til å mestre og lykkes

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    

   Hjelper mennesker og organisasjoner til å mestre

og lykkes