Hovedfokus: Bærekraftig person-, organisasjons- og samfunnsutvikling

Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurs

  • Her kommer liste

Kontakt oss

 

Jobo Personutvikling        Organisasjonsnr. 948 801 264

Postadresse:
Haugjordet 8                       Bankgironr.: 1607.55.59147

1336 Sandvika

 

Daglig leder og kursansvarlig:
Telefon Einar Kåre Johnsen

95 07 79 73

E-post: jobo@personutvikling.no
              joboper2@combitel.no

 

Kurssenter:
Kirkeveien 59 A,

Haslum i Bærum

for offentlige organisasjoner


Bærekraftig omstilling
Et 2 dagers seminar i å mestre utfordringer og omstilling.

 

Seminaret er et tverrfaglig seminar for ledere og øvrige medarbeidere som tar sikte på å øke deltakernes endringskompetanse slik at stressnivået kan holdes på et lavest mulig nivå i organisasjonen. Dermed blir de bedre i stand til å kommunisere og samarbeide og foreta endringer og utvikle organisasjonen i fellesskap.

Be om seminarprogram og pristilbud.

 

Bærekraftig endringsledelse/stressmestring - ledere i offentlig sektor

Hvordan gjøre medarbeidere og organisasjonen bærekraftig, forebygge negativt stress, og legge grunnlaget for et lavest mulig sykefravær?

 

Grunnkurs i bærekraftig endringsledelse over 3x4 dager, holdt internt i organisasjonen.

Kurset er et unikt konsept som gir innsikt i hvordan ledere og medarbeidere i fellesskap kan mestre de endringer og utfordringer som offentlige organisasjoner står overfor i dag og i tiden fremover.

Be om pristilbud.

 

Bærekraftig person- og organisasjonsutvikling/ stressmestring - offentlig ansatte

Grunnkurs over 4x2 dager for medarbeidere i offentlig sektor, holdt internt i organisasjonen.

Grunnkurset er et kurs i å mestre endringer og utfordringer og bygge opp en bærekraftig organisasjonsstruktur og -kultur.

Kan ha tverrfaglig deltakelse, f.eks. ledere i teknisk sektor, renholdsledere, vaktmestre, renholdere og andre medarbeidere i offentlig service, tillitsvalgte, verneombud m.fl.

Eks. andre deltakergrupper: Ledere og medarbeidere fra helse- og omsorg, administrasjon, skoler og barnehager m.m.

Be om pristilbud.

 

Bærekraftig endringsledelse/stressmestring
renholdsledere

Hvordan gjøre renholdsorganisasjonen bærekraftig, forebygge negativt stress, og legge grunnlaget for et lavest mulig sykefravær?

Grunnkurs i bærekraftig endringsledelse/stressmestring rettet mot renholdsledere i offentlig sektor, koordinatorer, ledende renholdere m.fl.:
3 x 4 dager i løpet av et halvt år. Kan påbygges med:Videregående kurs 1, 2 og 3.

Kurset kan holdes internt i den enkelte organisasjon eller kommune.

Be om pristilbud.

 

Bærekraftig person- og organisasjonsutvikling/stressmestring

renholdere m.fl.

Grunnkurs over 4x2 dager, holdt internt i organisasjonen.

Grunnkurset er et kurs i å mestre endringer og utfordringer og gir innsikt i hvordan bygge opp en bærekraftig organisasjonsstruktur og -kultur og forebygge konkurranseutsetting

Kan påbygges med:Videregående kurs 1, 2 og 3.

Be om pristilbud.

 

Jobomodellen -det bærekraftige alternativet

Et 2-dagers seminar for offentlige renholdsorganisasjoner holdt internt i den enkelte organisasjon eller kommune. Seminaret tar utgangspunkt den offentlige renholdsorganisasjonens ytre rammebetingelser og hvordan renholdsorganisasjonen kan benytte denne situasjonen kreativt til å foreta endringer.

Seminaret beskriver videre "Jobo-modellen" som flere kommuner benytter med stor suksess. Jobos utviklingskonsept går under betegnelsen Det bærekraftige alternativet.
Konseptet er et kunnskaps-, kvalitets-, og verdibasert alternativ som kommunene og andre offentlige organisasjoner kan velge fremfor konkurranseutsetting.
Be om pristilbud.


ANDRE KURS - SEMINARER

Skreddersydde kurs

Kurs som har som formål å styrke bærekraften, mestre endringer og stress, holde et lavest mulig sykefravær kan skreddersys den enkelte organisasjon.
Kontakt oss.

 

E-post: jobo@personutvikling.no Telefon: Johnsen 95 07 79 73 startVelkommen til Jobo Personutvikling 

Jobo Personutvikling driver kurs, opplæring og utviklingsvirksomhet innen personlig utvikling, organisasjonsutvikling, ledelse, selvledelse, medarbeiderutvikling.

 

 

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 Jobo Personutvikling