Hovedfokus: Bærekraftig person-, organisasjons- og samfunnsutvikling

Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurs

Selvutvikling

,

Hva er stress?
Stress er en ubalanse mellom de utfordringer/påkjenninger en person utsettes for og den kompetanse/evne personen har til å mestre utfordringen.
Når utfordringen/påkjenningen er større enn mestringskompetansen, evnen til å mestre utfordringen,

oppstår det stress.

 

Overlevelsesmekanisme

Stress er en overlevelsesmekanisme som har eksistert siden tidenes morgen.

Når våre forfedre stod overfor ville dyr, eller lignende, så var det en nødsituasjon.
Kroppen måtte settes
i alarmberedskap. For å overleve måtte mennesket settes i stand til
å kjempe eller flykte. 

De samme reaksjoner gjelder også i dag.

Det moderne menneskets utfordringer er ikke ville dyr,men andre faktorer som f.eks. økte krav,

konkurranse, omstillinger, nedskjæringer, tidsklemme, usikkerhet m.h.t. jobbsituasjon, økonomi osv.

Forandring - en kraftig stressfaktor

Forandring setter i gang angst og stress. Det skaper usikkerhet, frykt for det ukjente, frykt for å miste kontrollen m.v. Vårt selvstyrte, ikke viljestyrte nervesystem, gir beskjed til binyrene om å produsere

stresshormoner (noradrenalin, adrenalin og kortisol). Disse setter kroppen i en spenningstilstand.

 

For lav endringskompetanse kan føre organisasjonen inn i en ond stress-spiral

Krav om endringer, kostnadskutt, konkurransepress, oppsigelser osv. er sterke stressfaktorer

som setter i gang ubevisste stressreaksjoner som fører til endringsangst, frykt,

bekymringer, uro, forvarsmekanismer, motstand, motarbeidelse, negativitet, sinne osv.
Dersom ledernes og medarbeidernes helhetlige kompetanse, deriblant endringskompetanse,

ikke er god nok, og organisasjonen ikke er fleksibel nok, så kan de ytre kravene føre til

en kraftig økning av stressnivået i organisasjonen både på leder- og medarbeidernivå.

Dette kan igjen føre til endringsmotstand, kommunikasjons- og samarbeidsproblemer, konflikter

ansatte i mellom og konflikter mellom ledere og medarbeidere.

Energinivået i organisasjonen vil synke. En naturlig konsekvens er økt fravær noe som igjen kan føre til ytterligere stress i organisasjonen.

Presset på de gjenværende medarbeidere og ledere tiltar og situasjonen forverres ytterligere.
Man er inne i
ond selvforsterkende stress-spiralsom kan være vanskelig å komme ut av.

 

Fra negativt stress til positivt stress

Stress er uunngåelig i dagens endringssamfunn og heller ikke ønskelig. Gjennom å mestre utfordringer vokser vi og utvikler oss. Det er når utfordringene blir for store i forhold til mestringskompetansen og varer for lenge at det blir negativt. 

Hvis man selv tar initiativet til endring og har styringen, så kan man øke mestringskompetansen og foreta gradvise organisatoriske endringer og gradviseresultatforbedringer, i et tempo som leder(e) og medarbeidere er i stand til å mestre.
Jo lenger man venter med å sette i gang en uunngåelig endringsprosess, jo høyere blir stressnivået og mer smertefull blir prosessen.

 

Jobo Personutvikling har utviklet en modell og tilhørende kurser som hjelper bedrifter og organisasjoner (og enkeltmennesker) til å mestre konkurranse, utfordringer og endringer og bygge opp bærekraftige organisasjoner.

Kursene tar sikte på å tilføre organisasjonen  kompetanse, deriblant mestringskompetanse, både på ledernivå og medarbeidernivå, slik at ledere og medarbeidere blir bedre i stand til å kommunisere, samarbeide og mestre utfordringene.

 

 

Det gjelder å være i forkant av prosessen, tilføre kompetanse og gjennomføre endringer

frivillig før man må.
Da går prosessen lettest mulig og man oppnår de best mulige resultatene!

 


"> 

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 Jobo Personutvikling